Mina bloggar

Jag driver just nu fyra områdesspecifika bloggar plus några allmänna inlägg på denna sida. Här följer lite kort information om varje blogg. Därefter följer rubriker, sammafattningar och länkar till mina senaste inlägg. I vissa fall gör jag inlägg här som inte finns på någon annan blogg.

State of Play
Fokus ligger på lekforskning som även knyter an till leksaker, kreativitet och glädje. Det är i huvudsak barns lek som är av intresse men även vuxnas.

Framgångsfaktorer
När jag inte bedriver egen forskning kan jag göra omfattande översikter av befintlig forskning. I bloggen om framgångsfaktorer skriver jag om sådant som gör att vi lyckas i livet och jag baserar det helt på forskning. Ofta finns det ganska mycket forskning men den har inte nått allmänheten. Det är delvis det som är syftet med bloggen. Jag vill att andra ska känna till vad som gör livet bättre, om möjligt. Ibland skriver jag också om sådant som jag upplever som delvis vilseledande material och begrepp. När det är välkänt bland forskare att något inte fungerar finns det ingen anledning att folk ska tro populärvetenskapliga författare och självhjälpsgurus.

Ledarskap, Lärande och Kommunikation
Denna blogg inlemmar tre stora områden som jag har forskat mycket kring den senaste tiden. Ibland skriver jag om något av de tre ämnena separat och ibland skriver jag om två eller tre av dem i en och samma text. Det är ju inte ovanligt att de hänger samman.

Hållbar livsstil
Jag har länge haft ett intresse för hållbar utveckling. Jag har också länge haft ett intresse för livsstilsfrågor. Dessa två delar kombineras i min blogg om hållbar livsstil. Den handlar om hur man kan leva mer hållbart för att vår värld ska vara en bättre plats för senare generationer.

 

RSS

Lära svenska online

28 Jun 2023

I början av det här året (2023) lärade jag känna Gunilla Möllbom. Hon är en riktig mångsysslare som entusiastiskt berättade för mig om sitt nya företag och den verksamhet som hon höll på att bygga upp. Jag blev väldigt fascinerad av glöden och hennes intressanta projekt.

Planen, som hon då var på god väg att sätta i verket, var att skapa en sajt med video-klipp och självtest som gör det möjligt att lära sig svenska online för nyanlända eller andra som vill lära sig ytterligare ett språk. Som erfaren SFI-lärare vet Gunilla hyr god undervisning ska se ut och hon har lärt sig att omsätta denna i ett inspelat format.

Nu har sajten med sina huvudsakliga tjänster varit online en tid och allt fungerar utmärkt. Gunilla har med sin målmedvetenhet skapat en digital produkt som väcker intresse bland ett flertal aktörer på marknaden. Det är ju främst kommunner som tar emot nyanlända som behöver kunna erbjuda kurser i svenska. Nu behöver de inte själva tillhandahålla dessa utbildningar utan nu kan vem som helst studera svenska online på Gunillas sajt. Alltså även kommuner, som har möjlighet att sluta avtal med Möllboms företag.

Det är inte enbart kommuner som kan köpa kurserna. Företag som tar emot arbetskraft från utlandet kan köpa tjänster till sina anställda. Privatpersoner som vill lära sig ett nytt språk kan köpa kurserna. Om man ska titta på hur det faktiskt går ser det ut som att intresset tar fart och kommer från olika håll.

Eftersom jag har fått förmånen att samtala med Gunilla ett flertal gånger har jag sett hur hon går från idé, målformulering och till att verkställa för att nå sina mål. Det är tydligt för mig som företagare och forskare att Gunilla har lärt sig vikten av att sätta upp realierbara mål och att bedöma vad som krävs för att ta sig dit.

Det som är intressant med Gunillas sätt att arbeta är att hon sätter upp realtivt krävande mål men samtidigt bedömer att målen går att uppnå. För att ta sig hela vägen har hon drivkrafter och uthållighet. Det finns de som har idéer och de som saknar idéer men kan arbeta hårt för någon annan. Gunilla har båda komponenterna och det har lett henne till att förverkliga sin företagsidé till något attraktivt på marknaden.

Nu handlar det om att så många som möjligt ska få del av hennes affärsidé. Blir du nyfiken? Kolla då upp vad Gunilla Möllbom har hittat på. Kanske kan du själv bli inspirerad att realisera en egen företagsidé.

Ny antologi: Lärarens ledarskap

5 Jul 2022

Ledarskap som fenomen och forskningsfält har intresserat mig mycket och länge. Sedan 2014 har ledarskapsforskning varit en betydande gren bland mina forskningsområden. Redan 2012 publicerades dock en bok med titeln Kommunikation i klassrummet som, utan att det är uttalat, handlar om hur man som lärare kommunicerar till eleverna för att leda klassen, individerna och deras lärande. Att vara lärare är att leda. Frågan är bara hur man väljer att leda och vilka effekterna blir.

Redaktörerna

På grund av en del andra samarbetsprojekt med Gleerups förlag blev jag tillfrågad om jag ville vara redaktör för en ny antologi om pedagogiskt ledarskap. Det låg bra i tiden för mig så jag tackade ja. Jag insåg dock att det skulle gå både lättare och bättre om jag hade en medredaktör. Jag frågade därför Ann S Pihlgren som är erfaren och etablerad som redaktör av antologier. Jag har viss rutin med redaktörskap för fem antologier men Pihlgren ligger i en helt annan liga. Till min och förlagets stora glädje tackade Ann ja. Ann har använt delar av min litteratur i sina utbildningar och hon har även bjudit in mig att bidra med kapitel i hennes antologier. Vi har med andra ord haft med varandra att göra. Denna gången ville jag ha ett närmare samarbete.

Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik

Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik är en bok av ett flertal forskare som erbjuder en mängd olika aspekter på lärarens ledarskap. Totalt finns det 18 kapitel. Det första är redaktörernas introduktion. Det andra kapitel är en översikt över ledarskapsteorier som är tillämpbara i undervisning. Det som sedan följer är indelat i tre delar där den första delen handlar om ledarskap och didaktik, den andra om ledarskap och relationer och den tredje om ledarskap ur ett strukturellt och kollektivt perspektiv. Med andra ord kan man säga att del ett handlar om hur man leder undervisning. Del två handlar om hur man leder elever. Del tre handlar om hur ledarskap är en del av en större enhet bestående av rektor och kollegor i en större kulturell och utbildningsmässig omgivning.

Vad ska jag vara mest nöjd med - högt IQ eller högt EQ?

7 Mar 2022

Jag har gjort IQ-test några gånger i mitt liv. Mest på skoj. Första gången var 1995 då jag för första gången hittade ett test online. På den tiden hade jag hört att över 120 var bra och att 140 krävdes för att få vara medlem i Mensa. Med tanke på det blev jag något förvånad när jag fick 140. Efter det fortsatta jag att med fem års mellanrum göra det lite på skoj. Resultaten blev i stort sett alltid desamma. Alltid runt 140. Antingen prick på eller max två steg under.

Långt senare, året var 2016, blev jag ombedd att göra ett personlighetstest inför en anställningsintervju. Länken till testet visade sig vara fel. Jag fick istället länken till ett IQ-test. Testet var tidsbegränsat och i början strulade det med uppladdningen av sidan. På något konstigt sätt tickade titen på men den visuella informationen som jag skulle bedöma dök inte upp. När testet var klart tänkte jag att det nog hade gått ganska dåligt. När svaret kom stod det 142. Tänk om jag hade kunnat använda tiden mer effektivt. Det hela var ju rätt uppmuntrande trots att jag fått fel test som dessutom inte fungerade optimalt. Personlighetstestet fick jag göra lite senare.

Härom natten när jag var ganska trött och borde ha gått och lagt mig gjorde jag åter ett IQ-test. Jag fick bara 132. Hur ska dessa siffror värderas? 142 är så högt att mindre än 0.2 procent har så högt. Det är ju väldigt smickrande och en riktig ego-boost. 132 ligger inom gränsen för de 2 procent som har bäst i världen.

Tidigare har jag fått veta att arbetsminnet kan sjunka ned till en treårings nivå när man är trött. Det utgör kanske en tredjedel av den kapacitet som en pigg vuxen har. Neuroforskare har visat att arbetsminnet i hög utsträckning bygger på samma neurala strukturer som intelligens (både det som kallas flytande intelligens och det som kallas kristalliserad intelligens). Vad betyder detta? Jo, att man borde få lägre resultat på ett IQ-test när man är trött. Personligen värderar jag det högt att jag har högre intelligens när jag är trött än 98 procent av jordens befolkning när de är som piggast.

Samma natt, när jag var trött, gjorde jag även ett EQ-test. EQ står för Emotionell Intelligens eller Emotional Quotient. Det finns ett maxtak på just det testat som ligger på 160. Jag fick 116. Det ligger inom spannet för de 5 procent globalt som har högst. Det går fortfarande att bli lite bättre. Hade jag kunnat få bättre om jag var pigg? Kan jag utveckla någon sida? Jag tror alltid att det går att bli bättre. Dagen efter gjorde jag ett annat EQ-test (designat av Daniel Goleman som populariserade begreppet emotionell intelligens) där max-poäng är 200. Mitt EQ enligt den skalan är 160. "Perfekt!" blev kommentaren. Vet tyvärr inte hur många procent som når så högt. I båda fallen ligger min poäng runt ca 75 procent av max vilket ändå tyder på att de är ganska likvärdiga.

Ny bok: Ledarskap mitt i verksamheten

17 Nov 2021

Vid årsskiftet (förlagets exakta datum är 211220) kommer min senaste bok. Den heter Ledarskap mitt i verksamheten och är utgiven av Gleerups. I själva verket arbetade jag med två andra bokmanus om ledarskap men fick frågan om jag kunde skriva en bok om att leda kollegor. Därmed prioriterade jag denna bok och nu är den klar.

Bokens innehåll

Så här ser innehållet ut:

1. Inledning
En presentation om vad Ledarskap mitt i verksamheten står för, d.v.s. vad som avses med att leda kollegor.

2. Vad innebär det att leda?
Några av de grundläggande frågor som blivande ledare ställer sig besvaras.

3. Ledarskapsteorier
En omfattande genomgång av några av de mest använda teorierna och vad de står för.

4. Informellt ledarskap
En genomgång av teorier och aspekter som utmärker det informella ledarskapet till skillnad från den formella ledarskapet.

5. Kommunikation och ledarskap
Vilken relation har kommunikation och ledarskap. Vad behöver man som ledare kunna för att kommunicera som en ledare?

6. Att leda dialogen genom att lyssna och ställa frågor
Mer om ledarens kommunikation med fokus på just lyssnandet och att använda frågor

7. Etik, svåra samtal och konflikthantering
Hur är du en etisk ledare? Hur hanterar du svåra samtal och konflikter?

8. Kulturella aspekter och kunskapsgemenskaper
Ledarskap hänger ihop med kultur på flera sätt. Det rör andra kulturer, organisationskulturer och gruppers kulturer (så kallade kunskapsgemenskaper).

9. Kunskap, kunskapsdelning och ledning
En genom gång av olika sorters kunskaper, hur man hanterar kunskaper och vilka fördelar och hinder som är förknippade med kunskapsdelning.

10. Gruppledare
Det är inte samma sak att leda en grupp som att leda en individ eller en organisation. Här lyfts särskilt två grupper fram: kollegiet och teamet.

11. Avslut
Sammanfattande tankar.

Kommentarer om boken

Boken vänder sig primärt till blivande eller verksamma ledaren inom utbildningssektorn. Den kan användas i de olika lärarutbildningarna, vid fortbildning eller av personer som redan har varit ledare en tid. Boken vänder sig inte till rektorer men kan ändå läsas med behållning även av dessa ledare. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för ledarskepet mitt i verksamheten och där spelar rektor en viktig roll.

Boken är full av exempel. Ofta är det exempel hämtade från förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasium. Att leda innebär en rad utmaningar och bokens exempel tar upp en del av dessa utmaningar med stöd för hur man kan tänka och även agera.

Eftersom jag en bakgrund inom lärandeforskning respektive kommunikationsforskning så lyser detta igenom i vad jag har valt att lyfta fram i bokens elva kapitel. Det är troligtvis till verksamma pedagogers fördel. Kanske kan även personer utanför utbildningssektorn dra nytta av de mer generella inslagen.

Bevaka bokens utgivning här eller här.

Mer om ledarskap

Om du är intresserad av ledarskapsfrågor kan jag föreslå att du besöker någon av dessa bloggar som jag är involverad i:

Ledarskap, lärande och kommunikation

Ledarskap

Den första riktar sig primärt till utbildningssektorn medan den andra är mer generell.

Just nu arbetar jag med att slutföra ett manus om ledarskapskompetens. Den bör komma ut som bok under 2022. Parallellt med den arbetar jag med ett manus om ledarskapskommunikation (eller ledarskap och kommunikationskompetens). Utgivning blir eventuellt 2022.

Tillsammans med Ann Pihlgren är jag redaktör för en antologi som går under projektnamnet Lärarens professionella ledarskap och kommer att innehålla drygt tio kapitel om ledarskap i skolans värld skrivna av några av sveriges främsta ledarskapsforskare inom detta område. Utgivning är planerad till hösten 2022.

Jämför och pressa priset på el, försäkringar och lån

22 Oct 2021

Hur kommer det sig att man egentligen har så många avtal i hemmet. Betalar vi mer för dessa än vad vi borde. Genom att lägga några timmar per år på att göra kloka val i hem och hushåll så går det att minska sina utgifter med 1000-tals kr varje år. Att börja tidigt gör att man kan dra nytta av bra strategier under resten av livet. Att jämföra olika företag gör att man kan se så man inte betalar ett överpris samt dra nytta av att de vill ha dig som kund och är beredd att betala en anskaffningskostnad och ge dig erbjudande.

Jämför elavtal

Hörde på radion att man i Storbritannien betalar 20-25 kr per kWh, då är elpriserna vi har i Sverige på oftast 0,5-2,5 kr inte alls så farliga egentligen. Dock beror ju dina utgifter ändå mycket på hur du bor och hur mycket prylar du har hemma samt om du jämför bland elbolag. En prylnörd som bor i ett hus med golvvärme kan ju förbruka åtskilliga tusen på sin elräkning. Att nyttja kampanjer som gör så att elbolagen brukar rabattera bort minst sin månadsavgift, vilket gör att du bara där sparar över 500 kr per år och dessutom får du billigare elpris. Elpriset blir billigare då alla elbolag vill synas högst upp i tjänsten där du jämför elavtal och sist jag räknade så var det 145 elbolag så konkurrensen är stenhård. Det sämsta man kan göra rent ekonomiskt är att gå med på ett elavtal över telefon då man inte sitter i ett bra förhandlingsläge alls.

Jämför alla utgifter i hemmet

Det finns egentligen jämförelsesidor för det mesta som du betalar varje månad och jag har kunnat jämföra bredband, försäkringar och framförallt lån. Att pressa ner räntan på sina bolån är så viktigt och det är därför det ofta lönar sig att köra obundet. Det är samma sak med elavtal där rörligt elavtal är det bästa sett över tid. Frihet i investeringar lönar sig starkt då man kan spela ut aktörer mot varandra.

Varför går det inte att jämföra avtal på elnätet?

Något som är störande men ändå förståeligt är att inte alla kostnader går att jämföra i hemmet. Något som är dyrt är elnätet och den går inte att jämföra då man behöver säkerhet att en viss summa betalas så att förbättringar och underhåll går att åstadkomma. Det är många som argumenterar för att elnäten ska konkurrensutsättas likt elavtalen gjorde 1996 när de släpptes fritt. Svårt att bedöma från utsidan då det är viktigt att energiproduktion kan vara stabil. Kanske ska en större del av budgeten fördelas hit istället så att vi kan skicka mer el på elnäten över längre avstånd. Detta är en fråga som bara kommer att bli mer aktuell i samband med att vi slår om vår vagnpark till att nästan uteslutande innehålla bilar och lastbilar som går på el eller till en början åtminstone hybrider.

Tainted Love

16 Aug 2021

Har du hört låten Tainted Love? Vilken version var det i så fall? Den version som är mest känd släpptes som singel av synth-duon Soft Cell 1981. Den nådde försäljningslistornas första plats i sex länder det året (enligt andra uppgifter ska den ha nått förstaplats i 17 länder totalt). Vid årets slut hade den sålt näst mest i Storbritannien bara slagen av låten Don't you want me med gruppen Human League.

Okej, det är en populär låt som var stor på 1980-talet. Vad är så speciellt med just denna hit? Den har en historia både före och efter versionen med Soft Cell från 1981. Låten är nämligen skriven redan på 1960-talet och finns idag i ett hundratals versioner. En av historiens mest inspelade låtar. Läs om låtens historia och vad texten betyder.

Upphovsmannen

Det är lite oklart exakt när Tainted Love skrevs men upphovsman är Edward Cobb. Cobb var artist, kompositör, ljudtekniker och producent. Han producerade bl.a. storheter som Fleetwood Mac, Steely Dan och Pink Floyd. 1964 spelades låten in för första gången.

Ed Cobb föddes 1938 och dog 1999. Han skrev ett flertal låtar åt etablerade artister på 1960-talet. Några låtar har i efterhand spelats in på nytt av ännu större artister och fått nytt liv. Every little bit hurts skrevs för Brenda Holloway som spelade in den 1964. Senare har den även släpps av Arethe Franklin och Alicia Keys.

Cobb fick också en stor hit med låten Dirty Water som spelades in av gruppen The Standells som han jobbade mycket nära med. Den största hiten fick dock Cobb med Tainted Love. Inte i originalinspelning utan när Soft Cell spelade in den.

Every little bit hurts kom som bäst på 13 plats på Billboard (1964). Dirty Water låg som högst på en 11:e plats 1966. Tainted Love nådde åttondeplatsen 1982.

Postnord

23 Jun 2021

Det är många som ondgör sig över hur Postnord hanterar paket. De har själva varit drivande för att vi ska beställa mer över nätet så att de kan levererar fler paket men det har inte gått så bra.

Nu ska jag beskriva en situation som jag finner ganska besvärande för Postnord samtidigt som jag som privatperson har blivit både irriterad och road. Det är ju rätt så sorgligt och det skrattar jag gott åt.

Jag beställde tre rullgardiner från en svensk näthandlare och de var måttbeställda för att passa perfekt för våra fönster. Det visade sig att rullgardinerna tillverkas i Litauen men jag tror inte det har något med Postnords hantering att göra.

Enligt appen skulle jag få leverans till dörren och om inte det går ska paketet komma till närmaste ombud. Dagen efter utsatt leveransdag får jag veta att paketet finns att hämta på annan ort. Jag bor i Göteborg och rullgardinerna finns i Partille. Postnords lager i partille ligger väldigt avsides. Det är minst 20 minuter att gå om man åker buss och hoppar av vid närmsta busshållplats. Det tar dessutom rätt lång tid att åka med bussen så total blir det över en timme enkel väg. Alltså ringde jag för att få paketet skickat till närmaste ombud eller annat ombud i området.

När jag ringde fick jag en robot i andra änden. Den gav mig alternativ och ställde direkta frågor som jag svarade på. Den kunde inte uppfatta något jag sa så till slut bad den mig knappa in spårningsnumret. Jag gjorde detta varpå jag fick samma uppgifter som jag redan fått via nätet. Roboten frågade om det var något mer den kunde hjälpa till med och jag sa att jag vill ha paketet omdirigerat (fast med färre ord i hopp att den skulle snappa upp något betydelsebärande).

Roboten klarade inte av så svåra instruktioner så den kopplade mig till växeln. Varför har de denna robot över huvud taget? Den har aldrig lyckats hjälpa mig eller någon annan jag känner. Den förstår ju inte mänskligt tal. Väl vid växeln fick jag prata med en riktig människa. Jag kunde inte låta bli att påpeka den uselt fungerande roboten och han svarade att han höll med.

När jag förklarade vad som är problemet började personen i andra änden att kolla upp varför paketet inte har hamnat hos närmaste ombud. Det visade sig att måtten på paketet är 3 meter i diameter och ombudet har då svarat att de inte kan ta emot paketet. Det är väldigt märkligt att tre rullgardiner ligger i ett paket som är tre meter i diameter. Om jag hade vetat att jag skulle få ett så stort paket hade jag inte lagt någon beställning. Jag får inte in ett så stort paket genom ytterdörren.

Bloggen är tre år

9 May 2021

Jag startade den här sajten med tillhörande blogg i maj 2018. Det är idag precis tre år sedan.

När jag startade sajten ville jag dela med mig av alla erfarenheter jag gjorde som forskare, statsanställd, företagare osv. Hela projektet var på ett sätt helt galet. När jag hade som mest att göra i mitt liv skulle jag dessutom skriva blogg. Hur tänkte jag?

Enbart en del av mitt uppdrag vid Högskolan i Borås var tillräckligt när det gällde åtgången av tid. Jag blev chef i mitten av 2018 och behöll det uppdraget i två år. Under denna tid upplevde jag att chefsskapet tog all min tid. Det jag gjorde utöver mitt chefsuppdrag var svårt att fatta i efterhand att jag hann med. Jag bedrev minimalt med forskning men jag föreläste på högskolan och jag föreläste också lite vid sidan av. Jag drev två företag som vart och ett för sig skulle kunna ta en halvtid. Nu gjorde det inte det men det kändes som att jag jobbade över 200 procent hela tiden. Ingen kväll eller helg var ledig.

Jag kom till en punkt i livet där jag fick fundera igenom vad jag ville. Att jobba kan vara mycket stimulerande men det kan inte vara det enda man gör. För mig är det viktigt att det finns inslag av kreativitet för att jag ska må bra. När jag trappade ner mina uppdrag som chef och blev mindre aktiv i mina företag kom kreativiteten omedelbart tillbaka. Jag började forska igen och jag började skriva böcker och kapitel till antologier. Tidigt på det här året började jag till och med att komponera musik igen. Det var stort för mig.

Med alla mina erfarenheter i ryggen står jag åter vid ett val. Vad ska jag satsa på och lägga min tid och energi på? Det lutar åt att ett företag räcker och att jag ska fokusera på forskning så mycket det går. Eftersom jag älskar att skriva och trivs med att föreläsa får dessa delar också ta plats.

Har du varit i liknande situationer där du har fått göra avgörande val i livet? Dela gärna med dig.

Så här i backspegeln har det varit väldigt spännande år som jag har haft med denna blogg. Det har dessutom inte varit min enda blogg. Det finns en hel värld kring bloggandet och det är alltid intressant att se vilka effekter det man skriver kan få. Sajten har tusentals besökare varje månad så något tillför den. Min blogg Framgångsfaktorer är ännu mer besökt vilket är kul.

Jag skriver gärna och det blir säkert flera år till innan jag helt tappar sugen. Frågan är bara i vilken omfattning jag ska hålla igång.

Kyla ute men inte inne

13 Feb 2021

Året har börjat med mycket intensivt arbete. Det är inte ovanligt vid den här tiden. Inte för mig i alla fall som är verksam i den akademiska världen med högre utbildning. Det brukar vara intensivt i januari och februari. I januari slutar höstens kurser med stora examinationer och i februari har vårterminen kommit igång på allvar.

Man kanske kan tänka sig att jag som jobbar nästan uteslutande på distans kan styra min arbetsdag lite som jag vill rent tidsmässigt. Det går tyvärr inte. Just nu är det väldigt många möten och de fyller den ljusa delen av dagen. Det gör att det faktisk är svårt att komma ut när det är som ljusast och varmast.

Ingen har väl missat att vi har haft en riktigt kall period ganska länge nu. Den ska tydligen hålla i sig några dagar till. Tyvärr har jag inte riktigt kunnat njuta av detta då jag har suttit inne på dagen och har fått chans att gå ut först på kvällen, dessutom ganska sen kväll. Då har det hunnit bli riktigt kallt igen.

Igår gjorde jag två misstag. På mobilen stod det att det var två minusgrader ganska sent på kvällen. Jag klädde på mig för att gå ut och såg fram emot en riktigt lång promenad. Väl ute upplevde jag med en gång att det inte kändes som två minus och kollade telefonen. Då stod det plötsligt tolv minus. När jag hade gått några hundra meter insåg jag att jag hade glömt att ta på mig långkalsonger. Jag hade på mig ett par ganska tunna jeans. Det var mitt första misstag. Mitt andra var att jag gick vidare istället för att vända hem och ta på mig mer kläder.

Det blev ingen lång promenad och inte någon särskilt skön promenad heller. Fy vad jag frös. När jag väl kom hem blev det bättre. Då tog jag mig en kopp te och satte mig i favoritfåtöljen. Insåg i den stunden att jag är glad att värmen ingår i hyran. Däremot har jag ett rörligt elavtal. Det var ju helt klart det smartaste valet när jag tecknade avtalet. Jag vågar inte ens tänka på hur mycket priset har stigit det här året.

Det är nog läge att ta mitt förnuft till fånga och se över vad jag har och vilka mina alternativ är. På Göta energi kan man jämföra lite olika alternativ. De har t.ex. ett alternativ som heter vintertrygg och som faktiskt innebär att man inte får skyhöga elpriser när det är som kallast utan ett jämnt pris över vintern. Personligen tycker jag det är viktigt att kunna välja grön el och det brukar vara möjligt hos de flesta elbolagen.

Varför är vatten flytande när väte och syre är gaser?

18 Oct 2020

För en lekman kan det framstå som ett mysterium att två gaser som slår sig samman och bildar vatten, trots konstant temperatur, blir till flytande form. Detta ska jag försöka att lösa här med två relativt enkla delförklaringar. Den nära släkting till vatten, väteperoxid, kommer också att tas med i förklaringen.

Det korta svaret är att vatten som molekyl har lägre energi samt har starka inre bindningar. Detta gör att vattenmolekyler rör sig långsammare än molekyler i gasform samtidigt som vattenmolekyler lätt fastnar i varandra och bildar stora molekyler. På detta vis håller sig vatten i flytande form.

I rumstemperatur är väte en gas och detsamma gäller syre. Dessa två gaser är uppbyggda av atomer som binder sig till varandra i par. Väte och syre är alltså i naturligt tillstånd inte rena atomer utan små molekyler. Väte i luften är H2 och syre i luften är O2. Detta behövs som en utgångspunkt för vad som händer sedan när dessa gaser blir till vatten.

Hur vet vi vad som är sant?

15 Sep 2020

I en tid av falska nyheter och konspirationsteorier, ofta spridda på sociala medier därför att algoritmerna gynnar detta före andra nyheter, har vi anledning att begrunda vad som verkligen är sant. Jag ska i detta inlägg resonera lite kring sanning. Detta görs genom att jämföra olika principer som vi följer i livet och testa hur de i slutänden fungerar som grund för sanning.

Jag inleder med några mänskliga fenomen som ofta är till vår fördel i den sociala världen.

1. Människan är i grunden god och har goda avsikter med sina handlingar

Att påstå att människan i grunden är god och utför goda handlingar är för vissa kontroversiellt. Om motsatsen var fallet skulle vår värld se mycket värre ut än den gör. Vi har en fungerande värld där de flesta handlingarna är av godo. Tyvärr finns det handlingar som vi inte kan ana konsekvenserna av som drabbar oss själva och/eller andra. Det är inte detsamma som att vi är onda eller har onda avsikter.

Männinskor som har mött ondska vill gärna vända på påståendet och säga att människan i grunden är ond och att hennes avsikter är onda. Om det var så skulle vi inte se en majoritet bry sig om främlingar eller ens ta hand om sina egna barn. Den som hävdar att det finns föräldrar som inte kan eller vill ta hand om sina barn har bara påpekat att det finns undantag. Inte att principen faller.

2. Jag väljer att lita på andra tills motsatsen är bevisad

Att välja att lita på andra tills motsatsen är bevisad är ännu mer tvivelaktigt och kontroversiellt än det första påståendet. Människor som har vuxit upp och levt i stater där korruption är normaltillståndet och där maktkoncentration (de som har makt vill behålla den) fortsätter att driva korruptionen har anledningar att tvivla på att andra går att lita på. Rent objektivt kan det ändå vara så att en majoritet går att lita på. Få vågar dock tro på det.

De studier som finns visar att denna princip varierar från en nation till en annan. Globalt är det ändå en majoritet som håller med. I vissa länder som Sverige håller en stor majoritet med.

Vad betyder denna princip? Den betyder i grunden att vi lånar ut saker till våra grannar och litar på att vi får tillbaka dem. Det betyder att vi tror på pengars bestående värde från en dag till en annan. Det vore ju katastrofalt om pengar plötsligt förlorar sitt värde. Vi måste lita på människor runt omkring oss och det samhälle vi är del av för att livet ska upplevas någorlunda stabilt.

3. En människa är oskyldig tills motsatsen kan bevisas

Inom rättsystem världen över är detta den mest rimliga principen. Om en person omotiverat kan utropa att en annan person har stulit mat blir det inte bevisat bara för att det uttalas. Man måste ha bevisning för att något är stulet och vem som har gjort det.

Att döma någon utan bevis är en orimlig praktik. Det betyder att ingen går säker. Kanske är ingen helt oskyldig, alla har väl gjort någon mindre förseelse under sitt liv. Att slumpmässigt peka ut någon som skyldig är ändå ohållbart.

Vårt rättssystem bygger på att vi först samlar in bevisning och därefter dömer baserat på den befintliga bevisningen. Detta är inget perfekt system eftersom det kan finnas människor som begår brott som saknar bevisning. Systemet är ändå mer rätt och mer säkert än motsatsen, d.v.s. att vem som helst kan dömas utan bevisning. Det vore helt absurt om vi skulle ha det så.

4. Inget är sant tills motsatsen kan bevisas

Nu har jag prsenterat tre principer där det är mest gynnsamt att utgå ifrån den positiva sidan och leva med att det finns negativa undantag istället för tvärt om. När det gäller vad som är sant kan det vara mer gynnsamt att vända på det hela. Att acceptera att något är sant utan bevisning kan vara förödande för oss. Hur förödande beror naturligtvis på vad man antar som en sanning. Om någon påstår att jupiter har åtta månar påverkar det inte livet på jorden på så vis att det leder till negativa konsekvenser. Om någon däremot påstår att det är sant att vi kan överleva ett fall på hundra meter kan det få en eller annan att prova med katastrofala konsekvenser.

Sol och regn sommaren 2020

9 Jun 2020

Sommaren 2018 var extrem. Det var torrt, varmt och soligt från maj till augusti. Kommer vi att få en sådan sommar till inom kort? Så här långt verkar inte denna sommar bli lika extrem. Samtidigt finns det en del varningsflaggor som kan ge konsekvenser i vardagslivet för oss med hus, tomt och odlingar. Det vi vet redan nu är att:

Vi har funderat på att göra en rad investeringar och jag tänker resonera lite kring varför och hur med utgångspunkt i vilken sommar vi väntas få.

Solceller på taket

Att det ska bli mindre regn betyder inte med nödvändighet att det ska bli mer sol. Solchanserna är ändå större när det regnar mindre. Därför tänker vi att det kanske är nu vi ska investera i solceller. Vi har pratat om det ett tag.

Rekommendationerna vi har sett från olika håll är att man ska ta in offerter från flera installatörer. SolcellsOfferter är en tjänst där man får tre offerter från lokala säljare. Det känns som en bra början.

När jag läste ämnet Humanekologi vid Göteborgs universitet som sommarkurs för ett antal år sedan fick jag en insyn i hur mycket energi det finns i solljus. Det som slog mig var hur mycket energi det finns i solljuset en solig dag, något som i kursen kopplades till UV-ljusets direkta påverkan på oss människor. UV-ljuset har extra hög energi vilket är bra när man vill utvinna energi ur solceller men dåligt om man har en bar kropp utan skydd.

En ytterligare iakttagelse jag gjorde var att det finns mycket energi i ljuset även en mulen dag. Det är därför vi då och då får höra att vi ska skydda oss på sommaren även när det inte är direkt solinstrålning. Att ha solceller på taket är med andra ord värdefullt även vid mulna dagar.

Med varmare somrar ökar behovet av mer energi för att kyla ned bostäder och mat. Energin från solceller kan gå till att göra vardagen inomhus lite mer dräglig. Överskottet av energi som man troligtvis får kan man sedan lagra för senare bruk.

Varumärket Mikael Jensen

28 Apr 2020

Jag skrev nyligen ett inlägg om personliga varumärkenFramgångsbloggen. Den kvardröjande tanken var hur mitt eget personliga varumärke ser ut. Jag ska vara extra självcentrerad i detta inägg och dela med mig lite om vem jag är.

Ett råd som förståsigpåare ger är att ha ett tydligt fokus när man formar och presenterar sitt personliga varumärke. Det är något av en utmaning för en person som beskriver sig själv på Twitter som:

"A multi-talented doer as well as thinker."

Det är fullt möjligt att ha många talanger. Frågan är antingen vilken som är den främsta talangen eller om det finns någon bakomliggande faktor. I mitt fall är den bakomliggande faktorn att jag vill sprida kunskaper. Man kan kalla mig en kunskapsförmedlare.

Hinner jag med trädgården?

18 Apr 2020

För många har social distansering och nedstängning av vissa verksamheter och branscher medfört att det har blivit mindre att göra. För mig som är statsanställd och driver två företag har det blivit mer att göra.

Vid denna tid på året brukar vi ägna helgerna åt att snygga till i trädgården och förbereda för odlingar i trädgårdslandet. I år har det inte kännts som att jag har haft tid och ork att göra något av det jag borde.

Lite har jag fått gjort men vi har inneboende som har haft mer tid och som har röjt ordentligt i trädgården. För några år sedan köpte jag en elektrisk motorsåg. Jag hör till dem som inte är så förtjust i doften och ljudet från bensindrivna motorsågar. Därför fick det bli en eldriven.

Vår inneboende tog på sig uppgiften att ta bort några buskar som sett tråkiga ut de senaste åren. När alla grenar var borttagna låg det högar av löv kvar. Det intressanta är att det inte är löv från vår egen tomt utan från träd som står på andra sidan tomtgränsen. Det är kommunens tom och de bryr sig inte så mycket om att träden lövar på vår tomt.

När vi skulle göra rent altanen med högtryckstvätten hittade jag en hel del löv under altanen. Lika så var fallet när jag tittade under friggeboden. Vi har ingen lövblås så jag har funderat på att köpa en men jag vill helst ha en batteridriven. Nu har jag hittat några sådana.

Vegetariskt till våren

15 Apr 2020

När jag var liten lärde jag mig tidigt att man kan göra soppa på nässlor. Som aktivt barn som har bränt sig på en och annan brännässla kändes det konstigt att man kunde äta dessa svidande blad. Det handlar om att välja blad med viss finess. Man ska plocka nässlorna när de är små. Det är nu till våren man ska börja titta efter de ideala nässelbladen.

Skälet till att man äter nässelblad och gör nässelsoppa är inte att det är billig mat utan att nässelblad är extremt rika på mineraler och vitaminer. Nässelsoppa är med andra ord väldigt nyttig mat. Mitt minne, när den värsta skepsisen hade lagt sig, är att nässelsoppa är riktigt gott.

Jag hade förträngt denna goda rätt när jag kom över matbloggen matmartyren. Där finns ett härligt recept. När jag tittar vidare hittar jag ett flertal vegetariska rätter. För mig som är vegetarian uppskattar jag alltid när det finns goda och nyttiga rätter presenterade på ett snyggt sätt.

← Äldre inlägg