Referenser

Här kan du se vilka av mina publikationer som andra refererar till mest enligt Google Scholar.

Verktyget som används för att plocka fram underlaget heter Publish or Perish.

1. Den fria tidens lärande (bok)

2. Lekteorier (bok)

3. Kommunikation i klassrummet (bok)

4. Lifestyle: suggesting mechanisms and a definition from a cognitive science perspective (artikel)

5. Defining Lifestyle (artikel)

6. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (avhandling)

7. Informellt lärande i fritidshemmet (kapitel i antologi)

8. Lärande och låtsaslek (avhandling)

9. Personality Traits, Learning and Academic Achievements (artikel)

10. Lärandets hur, vem, när och var (kapitel i antologi)