Forskning

Jag disputerade 2008 inom ämnet kognitionsvetenskap. Fokus för mina avhandlingar var kognitiv utveckling, lek, och lärande. Parallellt med mina avhandlingsstudier utförde jag även några mindre projekt om hållbar livsstil. De senaste åren har fokus legat på kommunikationsforskning och ledarskapsforskning samt till en viss del om lärandeforskning.

Jag skriver om min forskning på mina bloggar:

State of Play (om lekforskning)

Framgångsfaktorer (mest forskningsöversikter om att lyckas i livet)

Ledarskap, Lärande och Kommunikation (forskning och teorier om de tre huvudområdena i rubriken). Titta även på min blogg om ledarskap.

Hållbar livsstil (lite äldre forskning om livsstil och hållbar utveckling)

Det går att se vad jag har publicerat och eventuellt har för forskningsprojekt på gång på:

Min forskarprofil på Högskolan i Borås.

Min forskarprofil på Researchgate.

 

Här hittar du min samlade publikationslista.