Föreläsare

Att föreläsa hör till min vardag. Jag har föreläst i flera år både på utbildningar vid Högskolan i Borås (HB) och på utbildningar vid Göteborgs universitet (GU). Jag är lika van att föreläsa på engelska som på svenska då jag i mer än tio års tid har undervisat på ett internationellt masterprogram.

Förutom de föreläsningar jag ger inom ramen för de utbildningsuppdrag jag har på svenska lärosäten erbjuder jag också föreläsningar via mitt företag. Jag föreläser om sådant jag har forskat om, om sådant jag har skrivit böcker och artiklar om, och om sådant jag har bloggat om.

Sådant jag typiskt föreläser om är:

 • Interpersonell kommunikation
 • Organisationskommunikation
 • Ledarskapskommunikation
 • Strategisk kommunikation
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikation i klassrummet (lärares ledarskap)
 • Multimodalitet
 • Lärande
 • Lärandeteorier
 • Allmändidaktik
 • Informellt lärande
 • Lek
 • Lekteorier
 • Kognitiv utveckling
 • Social kognition
 • Kognitiv psykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Socialpsykologi
 • Kreativitet
 • Ledarskap (ledarskapsmodeller och teorier)
 • Att leda kollegor
 • Ledarskapskompetens
 • Livsstil
 • Hållbar livsstil
 • Lärande och hållbar utveckling
 • Hållbart ledarskap
 • Företagsledning
 • Marknadskommunikation
 • SEO och digital marknadsföring

 

Några kurser jag kontinuerligt medverkar i:

Grundkurs i psykologi (kognitivt psykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi)

Fortsättningskurs i psykologi (personlighet och hälsa, gruppdynamik, kultur och ledarskap)

Interkulturell kommunikation

Kommunikation och värdegrund

Utbildningsvetenskaplig kärna

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Ledarskap (rektorsutbildningen)

 

Lärosäten jag har föresläst på (utöver HB och GU):

Uppsala universitet (Campus Visby)

Kungliga Tekniska Högskolan

Malmö Universitet

Linnéuniversitetet (campus Växjö, campus Kalmar och campus Nybro)

Mittuniversitetet (campus Sundsvall och campus Östersund)

Mälardalens universitet (campus Eskilstuna)

Jönköpings högskola

Waldorflärarhögskolan

 

Kommuner som har anlitat mig som föreläsare:

Göteborgs stad

Kungsbacka kommun

Borås stad

Sjuhäradsbygdens kommuner (ett samarangerat event)

Stockholms stad

Huddinge

Södertälje kommun

 

Andra organisationer/verksamheter som har anlitat mig som föreläsare:

SVT Göteborg

1,6 miljonerklubben

Förenade Bil

Lärarfortbildning

Svenska förbundet för specialpedagogik

Utbildning Norr

Gothia Kompetens