Jämför och pressa priset på el, försäkringar och lån

Hur kommer det sig att man egentligen har så många avtal i hemmet. Betalar vi mer för dessa än vad vi borde. Genom att lägga några timmar per år på att göra kloka val i hem och hushåll så går det att minska sina utgifter med 1000-tals kr varje år. Att börja tidigt gör att man kan dra nytta av bra strategier under resten av livet. Att jämföra olika företag gör att man kan se så man inte betalar ett överpris samt dra nytta av att de vill ha dig som kund och är beredd att betala en anskaffningskostnad och ge dig erbjudande.

Jämför elavtal

Hörde på radion att man i Storbritannien betalar 20-25 kr per kWh, då är elpriserna vi har i Sverige på oftast 0,5-2,5 kr inte alls så farliga egentligen. Dock beror ju dina utgifter ändå mycket på hur du bor och hur mycket prylar du har hemma samt om du jämför bland elbolag. En prylnörd som bor i ett hus med golvvärme kan ju förbruka åtskilliga tusen på sin elräkning. Att nyttja kampanjer som gör så att elbolagen brukar rabattera bort minst sin månadsavgift, vilket gör att du bara där sparar över 500 kr per år och dessutom får du billigare elpris. Elpriset blir billigare då alla elbolag vill synas högst upp i tjänsten där du jämför elavtal och sist jag räknade så var det 145 elbolag så konkurrensen är stenhård. Det sämsta man kan göra rent ekonomiskt är att gå med på ett elavtal över telefon då man inte sitter i ett bra förhandlingsläge alls.

Jämför alla utgifter i hemmet

Det finns egentligen jämförelsesidor för det mesta som du betalar varje månad och jag har kunnat jämföra bredband, försäkringar och framförallt lån. Att pressa ner räntan på sina bolån är så viktigt och det är därför det ofta lönar sig att köra obundet. Det är samma sak med elavtal där rörligt elavtal är det bästa sett över tid. Frihet i investeringar lönar sig starkt då man kan spela ut aktörer mot varandra.

Varför går det inte att jämföra avtal på elnätet?

Något som är störande men ändå förståeligt är att inte alla kostnader går att jämföra i hemmet. Något som är dyrt är elnätet och den går inte att jämföra då man behöver säkerhet att en viss summa betalas så att förbättringar och underhåll går att åstadkomma. Det är många som argumenterar för att elnäten ska konkurrensutsättas likt elavtalen gjorde 1996 när de släpptes fritt. Svårt att bedöma från utsidan då det är viktigt att energiproduktion kan vara stabil. Kanske ska en större del av budgeten fördelas hit istället så att vi kan skicka mer el på elnäten över längre avstånd. Detta är en fråga som bara kommer att bli mer aktuell i samband med att vi slår om vår vagnpark till att nästan uteslutande innehålla bilar och lastbilar som går på el eller till en början åtminstone hybrider.

22 Oct 2021