1960-talets musik

Mitt livs musik är en genomgång av betydelsefulla låtar och album under min livstid. De presenteras årsvis men kategoriseras per decennium.

Jag levde bara en liten del av 1960-talet men det kom ut en del bra, och i vissa fall banbrytande, musik det året.

Musik 1969