Ny bok: Ledarskap mitt i verksamheten

Vid årsskiftet (förlagets exakta datum är 211220) kommer min senaste bok. Den heter Ledarskap mitt i verksamheten och är utgiven av Gleerups. I själva verket arbetade jag med två andra bokmanus om ledarskap men fick frågan om jag kunde skriva en bok om att leda kollegor. Därmed prioriterade jag denna bok och nu är den klar.

Bokens innehåll

Så här ser innehållet ut:

1. Inledning
En presentation om vad Ledarskap mitt i verksamheten står för, d.v.s. vad som avses med att leda kollegor.

2. Vad innebär det att leda?
Några av de grundläggande frågor som blivande ledare ställer sig besvaras.

3. Ledarskapsteorier
En omfattande genomgång av några av de mest använda teorierna och vad de står för.

4. Informellt ledarskap
En genomgång av teorier och aspekter som utmärker det informella ledarskapet till skillnad från den formella ledarskapet.

5. Kommunikation och ledarskap
Vilken relation har kommunikation och ledarskap. Vad behöver man som ledare kunna för att kommunicera som en ledare?

6. Att leda dialogen genom att lyssna och ställa frågor
Mer om ledarens kommunikation med fokus på just lyssnandet och att använda frågor

7. Etik, svåra samtal och konflikthantering
Hur är du en etisk ledare? Hur hanterar du svåra samtal och konflikter?

8. Kulturella aspekter och kunskapsgemenskaper
Ledarskap hänger ihop med kultur på flera sätt. Det rör andra kulturer, organisationskulturer och gruppers kulturer (så kallade kunskapsgemenskaper).

9. Kunskap, kunskapsdelning och ledning
En genom gång av olika sorters kunskaper, hur man hanterar kunskaper och vilka fördelar och hinder som är förknippade med kunskapsdelning.

10. Gruppledare
Det är inte samma sak att leda en grupp som att leda en individ eller en organisation. Här lyfts särskilt två grupper fram: kollegiet och teamet.

11. Avslut
Sammanfattande tankar.

Kommentarer om boken

Boken vänder sig primärt till blivande eller verksamma ledaren inom utbildningssektorn. Den kan användas i de olika lärarutbildningarna, vid fortbildning eller av personer som redan har varit ledare en tid. Boken vänder sig inte till rektorer men kan ändå läsas med behållning även av dessa ledare. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för ledarskepet mitt i verksamheten och där spelar rektor en viktig roll.

Boken är full av exempel. Ofta är det exempel hämtade från förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasium. Att leda innebär en rad utmaningar och bokens exempel tar upp en del av dessa utmaningar med stöd för hur man kan tänka och även agera.

Eftersom jag en bakgrund inom lärandeforskning respektive kommunikationsforskning så lyser detta igenom i vad jag har valt att lyfta fram i bokens elva kapitel. Det är troligtvis till verksamma pedagogers fördel. Kanske kan även personer utanför utbildningssektorn dra nytta av de mer generella inslagen.

Bevaka bokens utgivning här eller här.

Mer om ledarskap

Om du är intresserad av ledarskapsfrågor kan jag föreslå att du besöker någon av dessa bloggar som jag är involverad i:

Ledarskap, lärande och kommunikation

Ledarskap

Den första riktar sig primärt till utbildningssektorn medan den andra är mer generell.

Just nu arbetar jag med att slutföra ett manus om ledarskapskompetens. Den bör komma ut som bok under 2022. Parallellt med den arbetar jag med ett manus om ledarskapskommunikation (eller ledarskap och kommunikationskompetens). Utgivning blir eventuellt 2022.

Tillsammans med Ann Pihlgren är jag redaktör för en antologi som går under projektnamnet Lärarens professionella ledarskap och kommer att innehålla drygt tio kapitel om ledarskap i skolans värld skrivna av några av sveriges främsta ledarskapsforskare inom detta område. Utgivning är planerad till hösten 2022.

17 Nov 2021