Ny antologi: Lärarens ledarskap

Ledarskap som fenomen och forskningsfält har intresserat mig mycket och länge. Sedan 2014 har ledarskapsforskning varit en betydande gren bland mina forskningsområden. Redan 2012 publicerades dock en bok med titeln Kommunikation i klassrummet som, utan att det är uttalat, handlar om hur man som lärare kommunicerar till eleverna för att leda klassen, individerna och deras lärande. Att vara lärare är att leda. Frågan är bara hur man väljer att leda och vilka effekterna blir.

Redaktörerna

På grund av en del andra samarbetsprojekt med Gleerups förlag blev jag tillfrågad om jag ville vara redaktör för en ny antologi om pedagogiskt ledarskap. Det låg bra i tiden för mig så jag tackade ja. Jag insåg dock att det skulle gå både lättare och bättre om jag hade en medredaktör. Jag frågade därför Ann S Pihlgren som är erfaren och etablerad som redaktör av antologier. Jag har viss rutin med redaktörskap för fem antologier men Pihlgren ligger i en helt annan liga. Till min och förlagets stora glädje tackade Ann ja. Ann har använt delar av min litteratur i sina utbildningar och hon har även bjudit in mig att bidra med kapitel i hennes antologier. Vi har med andra ord haft med varandra att göra. Denna gången ville jag ha ett närmare samarbete.

Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik

Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik är en bok av ett flertal forskare som erbjuder en mängd olika aspekter på lärarens ledarskap. Totalt finns det 18 kapitel. Det första är redaktörernas introduktion. Det andra kapitel är en översikt över ledarskapsteorier som är tillämpbara i undervisning. Det som sedan följer är indelat i tre delar där den första delen handlar om ledarskap och didaktik, den andra om ledarskap och relationer och den tredje om ledarskap ur ett strukturellt och kollektivt perspektiv. Med andra ord kan man säga att del ett handlar om hur man leder undervisning. Del två handlar om hur man leder elever. Del tre handlar om hur ledarskap är en del av en större enhet bestående av rektor och kollegor i en större kulturell och utbildningsmässig omgivning.

Även om om jag är partisk kan jag rekommendera boken till blivande och verksamma lärare på alla nivåer därför att den erbjuder flera perspektiv på ledarskap i undervisningen som är värdefulla. Den innehåller också relativt nya och högaktuella perspektiv som hur man arbetar med, och leder, undervisning online eller hur man har ett etiskt förhållningssätt. De strukturella och mångkulturella perspektiven är också högaktuella.

Mina kapitel

Mina bidrag i antologin, rent innehållsmässigt, är kapitel två och kapitel fyra. Kapitel två presenterar tolv teoretiska sätt att se på ledarskap med tillämpning i en pedagogisk miljö. Där förekommer några av de främsta och mest använda ledarskapsteorierna idag. Där finns också de synsätt på ledarskap som har ett fokus på just klassrummet eller undervisningen. Av de tolv som presenteras är det fyra eller fem teorier som framstår som särskilt lovande. Läs och begrunda. Kapitel fyra tar upp hur man kommunicerar som lärare med enskilda elever eller med en hel grupp. Mycket av det som tas upp finns redan i min bok Kommunikation i klassrummet. Det som framför allt är nytt är fokus på ledarskapet och fokus på min egen lärandeteori (som finns att läsa om i boken Lärande och lärandeteorier - om den intetionella människan).

Hur får man tag på boken?

Antologin är utgiven av Gleerups men det går inte att köpa boken direkt från förlaget. Det är enklast att köpa boken från någon av de etablerade nätbokhandlarna. Om du vill få ett smakprov och läsa delar av boken redan nu kan du klicka på denna länk. I skrivande stund har boken ännu inte kommit till något bibliotek. Det sker inom kort.

Trevlig läsning.

5 Jul 2022