Mina böcker

Jag har skrivit fem böcker och varit redaktör för fyra antologier.

Du hittar alla på Studentlitteratur eller på Bokus.

 

Min böcker:

Lärande och lärandeteorier - Om den intentionella människan
Av Mikael Jensen. Utgiven 2016.

 

Interpersonell kommunikation
Av Mikael Jensen. Utgiven 2015.

 

Lekteorier
Av Mikael Jensen. Utgiven 2013.

 

Kommunikation i klassrummet
Av Mikael Jensen. Utgiven 2012.

 

Den fria tidens lärande
Av Mikael Jensen. Utgiven 2011.

 

Antologier:

Barns livsvillkor - I mötet med skola och fritidshem
Red. Anders Fjällhed och Mikael Jensen. Utgiven 2013.

 

Kognitionsvetenskap
Red. Jens Allwood och Mikael Jensen. Utgiven 2012.

 

Lärandets grunder - teorier och perspektiv
Red. Mikael Jensen. Utgiven 2011. Dansk översättning utgiven 2015.

 

Leka för att lära - Utveckling, kognition och kultur
Red. Mikael Jensen och Åsa Harvard. Utgiven 2009.