Lästa

Här listar jag de publikationer som är mest lästa enligt Researchgate. Det är en slags popularitetsindikator på vilka ämnen som intresserar andra.

1. Personality Traits and Nonverbal Communication Patterns (artikel)

2. Lärande och låtsaslek (avhandling)

3. Touchpoint Management and Interpersonal Communication (artikel)

4. Personality Traits, Learning and Academic Achievements (artikel)

5. Integrated Communication Systems and Kinesic Code-Switching in Interpersonal Interaction (artikel)

6. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (avhandling)

7. Defining Lifestyle (artikel)

8. Touchpoints, time and dyads: A case of internal organizational communication (artikel)

9. Lifestyle: Suggesting mechanisms and a definition from a cognitive science perspective (artikel)

10. Smile as Feedback Expressions in Interpersonal Interaction (artikel)