Varumärket Mikael Jensen

Jag skrev nyligen ett inlägg om personliga varumärkenFramgångsbloggen. Den kvardröjande tanken var hur mitt eget personliga varumärke ser ut. Jag ska vara extra självcentrerad i detta inägg och dela med mig lite om vem jag är.

Ett råd som förståsigpåare ger är att ha ett tydligt fokus när man formar och presenterar sitt personliga varumärke. Det är något av en utmaning för en person som beskriver sig själv på Twitter som:

"A multi-talented doer as well as thinker."

Det är fullt möjligt att ha många talanger. Frågan är antingen vilken som är den främsta talangen eller om det finns någon bakomliggande faktor. I mitt fall är den bakomliggande faktorn att jag vill sprida kunskaper. Man kan kalla mig en kunskapsförmedlare.

På den här sajten beskriver jag mig själv med de fyra F:en. Jag är en forskare, en författare, en föreläsare och en företagare. Alla dessa sidor hänger mer ihop än man kan tro.

Det är forskaren i mig som dels samlar in kunskaper och dels producerar kunskaper genom att genomföra studier som bidrar till att blottlägga vita fläcker på kartan. Det är kartan över människan jag undersöker.

Alla forskare är inte bra på att dela med sig av sina kunskaper. De flesta skriver dock ett antal vetenskapliga artiklar. Utöver det skriver jag läroböcker och populärvetenskaliga artiklar. Jag skriver också populärvetenskapliga inlägg på mina bloggar.

Alla insamlade kunskaper kan även komma andra till del genom föreläsningar. Jag föreläser inom ramen för utbildningar på universitet och högskolor. Arrangörer av fortbildningsdagar och konferenser kan även anlita mig som föreläsare.

Det händer också att jag intervjuas för böcker, tidskrifter och radioprogram. Även dessa kanaler fungerar för att sprida kunskaper.

Företagen kommer också in i bilden på ett smidigt sätt. Jag är delägare av två företag. Det ena företaget är ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag. Min roll i detta företag är främst att sprida mina kunskaper. Det gäller även de delar som rör SEO. Jag delar frikostigt med mig om arbetet med sökmotoroptimeringFramgångsbloggen.

Det andra företaget är ett e-handelsföretag som säljer kvalitetsprodukter för baby och barn. För mig handlar det inte så mycket om att sälja som att bilda allmänheten om vad kvalitet och hållbarhet är. Vi är i en situation där våra val kan vända en negativ trend eller där vi kan försämra läget än mer. Jag vill vara med och förbättra världen.

Jag har så långt tillbaks jag kan minnas velat lära mig massor och få utlopp för min kreativitet. Idag är jag en man med många talanger men de handlar alla om att sprida så mycket kunskaper jag kan genom så många kanaler jag kan. Det finns ingen riktigt gräns för vad jag kan komma på att samla in och dela med mig av eller hur jag kan samla in kunskaper eller dela med andra.

Vissa odlar sitt varumärke som underhållare, karismatisk ledare eller som den som vill förändra världen (vilket jag gärna vill vara en liten del av). Den som går in på en arbetsintervju och är övertygad om att hen inte har ett personligt varumärke kan lika gärna vända och gå hem. Alla har ett personligt varumärke, det kan vara mer eller mindre tydligt för personen själv eller för andra. Istället för att spjärna emot är det lika bra att aktivt försöka renodla sitt personliga varumärke.

Varumärket Mikael Jensen handlar om att dela kunskaper. Om det är något jag vill bli förknippad med är det att vara den som delar kunskaper.

28 Apr 2020