Varma män - mer värda?

Är du en varm man? Visar du upp dessa sidor på jobbet? Om du svarar ja på dessa frågor kan det vara grund nog för att du har högre lön än andra män och än kvinnor som är lika varma som personer.

I min blogg Framgångsfaktorer beskriver jag kortfattat resultatet från en studie utförd vid Mittuniversitetet. Jag resonerar också varför det är en fördel, i större utsträckning, att vara en varm man än det är att vara en varm kvinna.

Jag diskuterar inte kulturella faktorer. Man måste ändå ha med i beräkningen att svenska män utanför Sverige anses ganska feminina och det är inte en fördel. Studien som är genomförd i Sverige har fått ett positivt resultat och frågan är om det skulle gälla i andra kulturer.

Ta en titt på inlägget och bilda dig en egen uppfattning.

1 Sep 2018