Värdet av att ha kontroll

Får du ibland höra att du är ett kontroll-freak? Är det så illa att det har utvecklats till en besatthet där inget lämnas åt slumpen? Kanske tycker den som säger "kontroll-freak" att du har lite för mycket kontroll jämfört med den som uttalar dessa ord. Det behöver inte betyda att man har för mycket kontroll. Det behöver heller inte vara särskilt negativt. Snarare tvärt om.

Jag har själv aldrig fått höra att jag är kontroll-freak men jag har någonstans mellan raderna kunna ana att andra tycker detta. Att någon antyder detta måste bero på vilken del av mitt liv det handlar om. Jag kan lugnt påstå att det finns många områden i mitt liv som jag inte har koll på. Samtidigt finns det vissa områden som jag har mycket god koll på. Hit hör t.ex. mina kunskaper om vilken betydelse kontroll har för om man lyckas med det man företar sig. Den forskningsöversikt jag har gjort visar att kontroll har stor betydelse.

Jag skrev nyss ett inlägg om värdet av att ha kontroll där jag går igenom olika sorters kontroll samt inom vilka områden kontroll har störst positiv inverkan för om man lyckas eller ej. Du som blir kallad kontroll-freak och du som kallar andra för kontroll-freak bör läsa detta inlägg.

30 Dec 2018