Vad utmärker pedagogiskt ledarskap i förhållande till ledarskap i generella termer?

Skolans värld är speciell i många avseenden när man jämför med andra verksamheter i samhället, både privata och offentliga. När det kommer till ledarskap finns det också en del aspekter som är av särskilt slag inom skolans värld.

Efter att ha fått frågan några gånger vad det är som utmärker pedagogiskt ledarskap jämfört med ledarskap generellt har jag nu gjort en översikt på vilka skillnaderna är. Mina tidigare försök att svara har varit rimliga men något kortfattade. Nu har jag gjort en mer uttömmande lista.

För dig som är intresserad av svaret på frågan kan du klicka dig fram till mitt senaste inlägg vad utmärker pedagogiskt ledarskap...? Mina svar baseras huvudsakligen på min forskning om kommunikation i klassrummet och om ledarskap.

2 Feb 2019