Vad framgångsrika personer gör och inte gör

Jag läser regelbundet tidningen Chef. I det senaste numret som kom för några dagar sedan finns det en kort notis om vad framgångsrika personer inte gör. Endast tre saker listas. När jag läst och begrundat dessa påståenden en stund tänker jag att de borde formuleras i positiva termer istället för negativa. Därför blir det tre saker framgångsrika personer gör istället för tre saker framgångsrika undviker. I mitt inlägg presenterar jag dessa saker i positiva termer följt av mina kommenterar.

Jag har tagit del av en rad litteratur och forskning i ämnet så dessa tre förslag utgör ett fåtal av alla de saker som framgångsrika personer gör eller undviker. Av alla de saker framgångsrika gör och undviker är de flesta gemensamma med icke framgångsrika. Det finns dock en stor uppsättning saker där de framgångsrika skiljer sig. Det finns naturligtvis individuella skillnader men i breda drag kan man fånga vad framgångsrika gör och inte gör i relation till icke framgångsrika.

Om du är intresserad av mer uttömmande förslag och faktorer kan du gå igenom min blogg Framgångsfaktorer. I annat fall kan du läsa kort om vilka de tre förslagen är här.

 

10 Nov 2018