Vad betyder PhD?

Ibland dyker frågan upp vad PhD står för. Svaret är både enkelt och en aning invecklat. PhD står för filosofie doktor. På svenska förkortas det FD men det tolkas lätt som före detta så det är inte en bra förkortning. På latin heter det Philosophiae doctor vilket förklarar förkortningen. På svenska kan vi även skriva fil. dr. Det är inte nödvändigtvis enklare att förstå.

Nästa fråga blir då: doktor? Är du doktor? Ja, jag är doktor. När man disputerar och tar ut en doktorsexamen blir man doktor. Då får man frågan om man jobbar på sjukhus eller om man är specialistläkare osv. Nej, om man inte har doktorerat inom det vetenskapliga området medicin har man oftast inget med sjukvården att göra. En filosofie doktor har tagit den högsta examen som går att få. Efter en forskarutbildning som normalt motsvarar fyra års forskarstudier på heltid kan man, om man har klarat alla sina doktorandkurser och fått godkänt på sin doktorsavhandling, ta ut en doktorsexamen. Under tiden man går forskarutbildningen kallas man doktorand. När man är klar med utbildning når man en högre akademisk grad som heter doktor.

Inom vissa vetenskapliga områden heter det filosofie doktor. Inom andra områden kan det heta ekonomie doktor eller teknologie doktor. Första delen ger en god hint om inom vilka fält man får denna titel. De flesta humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena leder till en filosofie doktorsexamen. Det är alltså inte bara inom området filosofi som denna benämning gäller.

Nästa gång du träffar någon som är filosofie doktor kan du fråga inom vilket ämne hen har doktorerat. Då blir personen glad. Fråga inte om hen behandlar filosofer eller använder filosofiska metoder som läkekonst.

Undrar du hur man blir filosofie doktor? Eftersom det är den högsta utbildning i utbildningssystemet finns det förkunskapskrav. Innan du kan bli antagen till en forskarutbildning får du ta ut en magisterexamen eller en masterexamen. Detta är utbildningar på avancerad nivå som vanligtvis är ett eller två år. Dessa in sin tur kan du börja om du har en examen på grundnivå som motsvarar minst tre års utbildning, ofta med ett huvudämnen som utgör halva utbildningen. Totalt  behöver du tre års utbildning på grundnivå på universitet eller högskola följt av minst ett år på avancerad nivå. Därefter kan du gå forskarutbildning.

Lycka till!

21 Jun 2018