Vad betyder Mikael?

Det förekommer att jag, precis som många andra, får frågan vad mitt namn betyder. Trots att jag inte är religiös brukar jag svara på frågan med viss stolthet. Jag ska strax förklara varför.

Mikael är ett gammalt namn som omnämns i både gamla testamentet, nya testamentet och koranen. Skälet är att Mikael är en av de tre religionernas ärkeänglar. Hur många ärkeänglar det finns kan diskuteras men det brukar vara en till tre. Ärkeänglarna är de som står närmast gud.

Namnet förekommer över hela världen. I Sverige var det som mest populärt att namnge sina barn Mikael under 1960- och 1970-talen. Det är också under denna period jag föddes och fick mitt namn.

Mikael betyder "Vem är som Gud?". Slutledet i namnet, det vill säga "El", står för Gud. Det som är anmärkningsvärt med detta namn, om man bortser ifrån att det innehåller ordet Gud och att det är det namn som den kanske främste ärkeängeln bar, är att dess betydelse är en fråga. Jag har aldrig stött på att något annat namn är en fråga.

Att mitt namn är en fråga känns väldigt tilltalande då jag är en frågvis person. Jag har alltid undrat, varit nyfiken och ställt många frågor. Under en period var jag inne på att utbilda mig till journalist men det slutade med att jag blev forskare. Båda val involverar att man ställer mängder med frågor. Jag är också ganska filosofiskt lagd. Det är rätt typiskt inom filosofiämnena att ställa frågor snarare än att ge svar.

Vad är det då som är så speciellt med ärkeängeln Mikael? Bortsett ifrån att han förmodligen var den ängel som stod närmast Gud, ibland står det att namnet betyder gudalik, fick han också den svåra uppgiften att strida mot djävulen. Detta illustreras ibland som en strid mellan en ängel med svärd och en drake. Mikael dödar naturligtvis draken. Det goda besegrar det onda.

Enligt biskopen Robert Clayton var Mikael förnuftets ängel. Medan ärkeängeln Gabriel stod för det andliga/själsliga stod Mikael för resonerande och kunskap. Forskaren i mig är tilltalad av det senare samtidigt som det lika gärna kan vara rent nonsens.

Vi är de vi vill vara och verkar för att bli snarare än att konformeras av vad det namn man givits betyder.

Mikael har namnsdag den 29:e september och den helige Mikaels dag infaller på en söndag mellan den 29:e september till den 5:e oktober.

 

23 Feb 2019