Vad är tencel och hur miljövänligt är det?

Tencel är ett skyddat varumärke som står för en cellulosabaserad fiber som har framställts på ett så miljövänligt sätt det är möjligt. Den mer generiska benämningen är lyocell. Råvaran för lyocell är snabbväxande träd. I Sverige skulle det kunna vara bok och tall. I varmare regioner är det eukalyptus och bambu som är vanligast. Om man jämför Tencel, som är något bättre än lyocell, med konventionell bomull kan man få en uppfattning kring hur låg miljöbelastning tencel faktiskt har. Det är klart att det finns mer miljövänliga alternativ än både bomull och tencel men konventionellt odlad bomull är ändå den vanligaste naturfiber vi har. Eftersom den anses god nog både ur miljösynpunkt och ur kvalitetssynpunk kan man ha den som referens. Med god nog menar jag att människor i allmänhet köper konventionellt odlad bomull utan betänkligheter.

I ett inlägg har jag gjort en mer ingående beskrivning av tencel och en mer detaljerad jämförelse för att se hur miljöbelastningen för de båda fibrerna ser ut.

28 Jul 2018