Vad är en framgångsfaktor?

En av mina bloggar handlar om framgångsfaktorer. Det är därför på sin plats att jag försöker reda ut vad en framgångsfaktor är. Enkelt uttryckt är det en faktor som har en effekt på något annat som är önskvärt. Något som vi skulle säga är en framgång i livet, i stort eller i smått. Eftersom det sannolikt finns många faktorer som har en effekt har jag valt att sätta denna effekt på minst 4 procent. Naturligtvis finns det faktorer som kan ha en större effekt.

Jag konstaterar att vissa faktorer kan vara ganska generella och att många är situationsbunda. De riktigt viktiga faktorerna som är generella kallar jag för kraftfaktorer respektive breddfaktorer. De faktorer som är mer specifika och har en stor inverkan på en given uppgift i en given situation kallar jag för spetsfaktorer. De är alla framgångsfaktorer men på lite olika sätt och över olika långa tidsrymder. Breddfaktorer kan ha en inverkan över större delen av en människas liv. Spetsfaktorer kan ha en inverkan under några timmar.

Läs mitt ganska långa resonemang i inlägget.

13 Jul 2018