Transfer

När jag började forska om lärande stod det klart för mig ganska tidigt att man måste ha med fenomenet transfer i helhetsbilden om vad lärande är. Genom att förstå vad transfer är och vad det har för effekter efter att vi har lärt oss något kan man bättre förstå hur vi lär och hur man kan förbättra förutsättningarna för lärande.

I mitt senaste blogginlägg i min lärandeblogg går jag in på de mest centrala aspekterna av transfer och förklara vad det står för. Alla som arbetar med lärande på ett eller annat vis bör känna till transfer för att planera lärandesituationer på bästa sätt.

Följ länken och lär dig mer om lärande genom att läsa om transfer.

5 Nov 2018