Topp och botten i pedagogiskt ledarskap

Nu har jag publicerat nya preliminära resultat från min senaste enkätstudie om ledarskap i pedagogisk verksamhet. Det är en topp tre för de faktorer som deltagarna som grupp mest kan hålla med om och en botten fyra för de faktorer som deltagarna som minst kan hålla med om. Baserat på en tidigare forskningsöversikt kan man se att en av faktorerna i topp tre hör till de viktigaste för framgångsrikt ledarskap och följarskap. Samtidigt förekommer tre av de viktigaste även i botten fyra. Det första är positivt och det andra är naturligtvis oroande. Därtill är det skillnader på de tre grupper av pedagogisk personal som deltar i studien. De värderar faktorerna lite olika.

Läs mer i inlägget.

22 May 2018