Socialt kapital och nätverkande

Jag har åter fördjupat mig en smula i framgångsfaktorer som har en bred inverkan i livet. Denna gång handlar det om socialt kapital. Det är en sådan faktor som har en inverkan på de flesta områdena i livet. Jag har bara tittat på åtta områden i livet men i samtliga fall kan man räkna med att socialt kapital har en märkbar effekt. I vissa fall mer än i andra.

Tidigare har jag skrivit om tillit som utgör en av tre komponenter i socialt kapital. Tillit är en kraftfull faktor som har stor inverkan på vissa områden i livet medan socialt kapital har en mindre kraftfull men bredare inverkan. Det är intressant att en delkomponent kan vara så påtagligt annorlunda än det komplex den ingår i. Båda faktorerna har i alla fall en tydlig inverkan i livet.

Läs mer i inlägget.

9 Jun 2018