Små barn på museet - Lek och lärande

Jag kom nyligen i kontakt med en artikel om lek och lärande på museer för små barn. Detta område är nästan inte alls studerat. I den nyligen publicerade artikeln av McInnes och Elpidoforou får vi en bättre inblick i relationen mellan små barn, museer och vad barnen är tänkta att göra när de är på besök. Museipersonalen har lärande som sitt mål för barnens besök. Föräldrarna å andra sidan tänker sig att det kan bli en trevlig upplevelse för barnen. Enligt forskarna finns det mycket nytt att dra lärdomar av från studien där det visar sig att alla, inklusive forskarna, får en mer realistisk bild av museibesöken som är något förvånande.

Det som förvånar mig är att det finns så mycket begränsande föreställningar om barn i olika miljöer bland lekmän så väl som professionella. Barn är lekande varelser som lär sig det mesta genom lek. Skälet till att föräldrar och forskare inte har en särskilt god bild över hur barn agerar när de besöker ett museum beror främst på att föräldrar inte går ditt tillräckligt ofta (många i studien var där med sitt barn för första gången) och forskarna har inte studerat fältet tillräckligt mycket. Museipersonalen däremot är utbildad för att ta emot besökare i olika åldrar och de borde känna till att barn gärna leker med materialet om det erbjuds dem. När de väl leker med materialet får de chans att lära sig.

Det är bra att barns lek och lärande studeras i olika miljöer. Denna studie tillför ny kunskap och det behövs. Kanske kan fler forskare inspireras att studera barns lek och lärande på museer. En konsekvens av detta är att utsällningarna kan bli bättre anpassade för lek istället för undersökande och lärande. Troligtvis finns det en rad andra miljöer där barn vistas att studera.

Om du vill läsa mer om vad forskarna kom fram till kan du gå direkt till inlägget.

5 Aug 2018