Skolbibliotekens ledning under skolans rektor

Nu har min studie om rektorers ansvar och olika yrkesgrupper inom skolan kommit till ett slut. Den sista gruppen att analysera och presentera är skolbibliotekarier. Det visar sig att yrkesgruppen skiljer sig från lärare och fritidshemspersonal på flera punkter. Vissa är negativa och vissa är positiva. Helt klart är i alla fall att upplevelsen av hur rektor är är olika. Vilket är intressant i sig.

Skolbibliotekarier har inte nödvändigtvis en pedagogisk utbildning och därför pratar yrkesgruppen inte riktigt samma språk som pedagogiskt utbildad personal på skolan, rektor inbegripet. Det kan göra det svårt för rektor att förstå skolbibliotekets verksamhet och svårt för skolbibliotekarierna att visa sin professions pedagogiska nytta. I värsta fall är biblioteket något som barn går till en gång i veckan eller en gång varannan vecka och därmed är all övrig samverkan åsidosatt. Skolbibliotekarier kan erbjuda så mycket mer om det bara finns en bro som förbinder verksamheterna. Denna bro skulle kunna vara en väl insatt rektor.

Läs mer om rektors ansvar och hur det är att vara skolbibliotekarie med en rektor som chef i inlägget.

24 Aug 2018