Signalsubstans och vattenlek

Denna vecka har jag upptagits av en fördjupning i ämnet signalsubstanser. Det har särskilt handlat om Dopamin och Serotonin.

Det började med ett långt inlägg om essentiella aminosyror, Tryptofan och Serotonin. Mina kunskaper om kost och näringlära samt mina kunskaper om hjärnan kom väl till pass. Samtidigt var det så att när jag läste in mig ytterligare på ämnet lärde jag mig ännu mer.

Tryptofan är ett ämne vi vill få i oss. Det kan bara tas in genom föda. Tryptofan är en beståndsdel i viktiga signalämnen som Niacin, Melatonin och Serotinin. Jag fick också lära mig, äntligen eftersom jag har undrat, att Tryptofan ingår i Auxin som är det ämne som får växter att vända sig mot solljuset. Även om inte Auxin finns i oss människor har dess släktingar Niacin, Melatonin och Serotonin alla en koppling till ljus och ljuskänslighet. Fascinerande.

När jag gjorde min research för inlägget om Tryptofan och Serotonin stötte jag på en forskares blogginlägg om just Serotonin som inspirerade mig att skriva ett inlägg om Dopamin och Serotonin. Jag ville utveckla dessa signalämnens inverkan på människors framgång. Balansen mellan dessa ämnen ger lättare framgång än när ett av dem har för låga nivåer.

I korta ordalag kan man säga att Dopamin bidrar till att vi kommer på nya idéer samt eftersträvar belöningar medan Serotonin bidrar till att vi har självdisciplinen och uthålligheten att förverkliga våra idéer och uppnå belöningarna även om de kräver hårt arbeta och det tar lång tid.

Idag skrev jag ett inlägg som jag har ruvat på ett tag. Det handlar om vattenlek. Jag tror att både vuxna och barn är genuint intresserade av vatten och därför gärna leker i eller med vatten. Så här års är också tillgången till lekbart vatten extra stort när vi besöker sjön eller havet.

Jag skrev inget om Serotonin i mitt inlägg om vattenlek men faktum är att det finns flera kopplingar. Hjärnforskaren Jaak Panksepp, numer avliden, menar att det drivande ämnet för de neurala strukturer som är aktiva när vi leker är just Serotonin. Därtill ökar nivåerna av Serotonin när vi är ute i solen och när vi är fysiskt aktiva. Rörelselek i sol och vatten är alltså serotoninhöjande och får oss att må bättre.

Veckans röda tråd är Serotonin. Det är ett signalämne som det är värt att lära sig mer om. Läs mina inlägg och se om det kan bidra till ökat välbefinnande på sikt.

30 Jun 2019