Self-efficacy eller tilltro till sin egen förmåga

I mina ambitioner att hitta framgångsfaktorer som har inverkan på att vi lyckas inom olika områden i livet har jag kommit till fenomenet self-efficacy. Det betyder ungefär en tilltro till sin egen förmåga. Det visar sig att self-efficacy har stor inverkan på flera områden i livet, särskilt utbildning, arbetslivet och företagande. Även när det gäller relationer och välbefinnande spelar self-efficacy en stor roll. Det finns också en samband mellan self-efficacy och ledarskap respektive hälsa men inget känt samband till rikedom.

Av detta kan man dra två slutsatser. (1) Self-efficacy är en av de viktigaste av de hittills kända faktorerna för att nå framgång i livet på bred front. (2) Self-efficacy är inget man föds med, det är något man utvecklar under livets gång, kanske för att ha effekt inom ett specifikt område eller för att ha en effekt på ens hela liv.

Läs mer i inlägget.

4 Jul 2018