Sanningen om betyg?

I mitt tycke problematiseras betyg för lite. När andra diskuterar om vi ska ha betyg för elever i årskurs fyra vill jag diskutera vad betygen står för och vilken effekt de har på individens framtid.

När det gäller vad betyg står för finns det ett för stort mått av godtycke för att vi ska kunna tala om ett rättvist och legitimt system. Om en och samma arbetsuppgift kan variera upp till två betygsteg är det inte längre pålitligt med betyg.

När det gäller vilka effekter betyg kan ha för framtiden ska de inte överskattas. Forskning indikerar på att betyg påverkar självförtroendet och möjligheterna att ta sig fram inom utbildningssystemet. Chanserna att ta sig fram i arbetslivet är orelaterat till betyg. När man väl är anställd klarar man sig lika bra vad gäller karriär och lön om man var en "svag" elev i skolan som om man var en mönsterelev. Betyg är ingen indikator på framtida framgång.

Läs mer i mitt inlägg.

9 Jul 2018