Ren energi?

Många gör antagandet att förnyelsebar energi är ren energi. Jag har tittat närmare på det här ett antal gånger och det finns mycket som talar emot. Ingen energiframställning är helt ren. Det gäller både direkta och indirekta steg i produktionen. De indirekta stegen utgör produktion av kraftverk och dess delar.

Om jag inte är felinformerad är storskalighet ett problem och i övrigt är vattenkraft sämre än vindkraft som i sin tur är sämre än solkraft. Jag tar inte upp effektivitetsfrågan i inlägget. Att anlägga ett stort kraftverk och distribuera energin till ett större område betyder att en viss del av elektriciteten försvinner på vägen. Så illa är det inte med småskaliga kraftverk om de används för husbehov. Därtill är naturligtvis de tekniker som används för el-framställning olika effektiva.

Ta del av mina funderingar i mitt inlägg om hur ren energi framställd från förnyelsebara källor potentiellt är.

11 Nov 2018