Pedagogisk chef?

Det framkommer i en undersökning att den vanligaste egenskapen/kompetensen som efterfrågas i annonser när organisationer rekryterar chefer är att den sökande ska vara pedagogisk. Vad innebär det att en chef är pedagogisk? Jag har inget glasklart svar men det vore rimligt att jag som har bedrivit forskning inom pedagogiska verksamheter och dessutom studerat ledarskap skulle kunna svara.

Jag för ett resonemang i mitt inlägg där jag lägger fram möjliga betydelser. I slutänden landar jag i något som framstår som begripligt för mig. Vad lägger du själv i betydelsen pedagogisk?

13 Sep 2018