Passivt ledarskap kontra mod

Det händer då och då att jag föreläser om ledarskap. Jag går ibland igenom hur synen på ledarskap har förändrats över tid och att det finns ett flertal modeller för att fånga in ledarskapet. En sådan modell är ledarskapsstilar. Efter att den presenterades runt 1950 har det framkommit i forskning att ett låtgå-ledarskap är negativt för verksamheten. På senare tid har man mer pratat om psykopater och narcissister som de negativa ledarna. Nu jämförs dessa.

Om man inte är psykopat eller narcissist utan har mer neutrala personlighetsdrag är det rimligt att man behöver en stor dos mod för att leda. Detta verkar låtgå-ledare sakna. Det är naturligt att man som ledare tänker hur följarna ska reagera på ett förslag eller beslut. Detta bekymrar inte psykopater eller narcissister. Däremot bekymrar det låtgå-chefer så mycket att de försöker att undvika allt som kan vara utkrävande eller konfronterande. Alla andra inser att man kan stöta på motstånd och att man trots detta väljer att lägga fram ett förslag eller fatta ett beslut. Där har vi modet.

Läs mer i inlägget om passivt ledarskap och låtgå-chefen.

13 Oct 2018