Olika perspektiv på lek

2013 skrev och publicerade jag en bok med titeln Lekteorier. Även om den är en sammanställning av många av de centrala teorierna inom lekforskning är den än mer en kartläggning av en rad olika perspektiv på lek. Jag samlade dessa perspektiv i en rad olika traditioner vilket tydligt visar att det finns flera sätt att se på lek och flera sätt att studera lek. Det mest värdefulla från detta är att denna översikt visar hur komplex leken är då den uppenbarligen studeras ur så många perspektiv.

Min poäng är att visa att dessa perspektiv inte står i direkt konflikt med varandra utan snarare är ett komplement som bidrar till helheten. En väldigt rik helhet.

Mitt inlägg ger en enkel översikt över vilka de centrala frågorna för varje tradition är och vilka de centrala begreppen är. Här blir det extra intressant eftersom det är hur man ställer frågor och vilka frågor man ställer som är avgörande för vilken syn man har på lek.

18 Sep 2018