Nätverksteori

Jag har i mina kommunikationsstudier ägnat mig en del åt nätverksteori och nätverksmodeller. Det är en modern form av systemteori som kan tillämpas på sociala nätverk, på organisationer och inte minst på sociala medier. Om man mixar ett flertal nya systemteorier/nätverksteorier kan man komma långt i hur vi människor grupperar oss i mindre och större nätverk.

Precis som med relationer är nätverk både konkreta och abstrakta. En relation knyter inte ihop människor på ett fysiskt sätt. Särskilt inte när de är på avstånd. Ändå är relationer något väldigt påtagligt som känns i hög grad. Så är det också med sociala nätverk som bygger på relationer av olika slag och känslomässig närhet. Nätverk är abstrakt men har ändå en tydlig inverkan på dem som ingår i nätverket.

Webbsajter är inte förbundna med fysiska kablar så även nätverk på internet är i någon mening abstrakta samtidigt som de är påtagliga. Den som vill använda nätverksteori och nätverksanalys på internet och lokala nätverk kan läsa ut mycket av hur webbsajter är förbundna.

Jag har funnit en stor potential i nätverksteori när jag jobbar med SEO. Dels vet jag att Larry Page tänkte på akademiska nät när han lade grunden för google. Dels finns det en rad teoretiska begrepp inom nätverksteori som går att använda när man försöker förstå vad det är som gör att sajter knyts till varandra.

I höstas skrev jag ett blogginlägg om nätverksteori och SEO. Där beskrev jag grunden för nätverksteori och kopplingen tillbaka till hur Page tänkte när han startade google. Om du är intresserad av att få bakgrunden och se potentialen med nätverksteori föreslår jag att du läser artikeln.

Nu under våren skrev jag ett inlägg om vad en hub är och vilken plats den har i ett nätverk. En hub är ett nav i ett nätverk. När man ska få ett visst innehåll att sticka ut kan man tänka på huvudsidan som en hub med en rad undersidor i ett nätverk. Ta en titt på artikeln om nätverk, innehåll och hubbar för att få en idé om hur man kan tänka.

Jag kommer att fortsätta att tillämpa nätverksteori för att utveckla min kunskap kring SEO. Kanske ser du en möjlighet också. Dela gärna med dig om du har liknande tankar.

 

13 Apr 2020