Mycket om mindfulness

Jag har denna vecka skrivit flera inlägg om mindfulness. Det kan bli så ibland att ett tema genomsyrar flera av mina bloggar. Beroende på vilken blogg jag skriver i belyser jag fenomenet från ett visst håll.

I Framgångsbloggen skriver jag om mindfulness som en potentiell framgångsfaktor och undersöker, baserat på metaanalyser, hur effektivt det är på olika områden i livet. Jag har i inlägget kommit fram till att mindfulness har störst effekt på dem som redan mår dåligt. Personer som lever med psykologisk utmattning och/eller hög stressnivå får bäst effekt av att träna upp mindfulness. Sammantaget är mindfulness en framgångsfaktor generellt och mer verksam inom vissa områden i livet.

I min blogg om hållbar livsstil skriver jag om att jobba mycket. Här lägger jag fram det som att mindfulness kan vara ett bra sätt att göra sin vardag hållbar. Genom att öka fokus och välbefinnande klarar man av att hantera förändring och stress i vardagen. Jag skriver om flera metoder att träna mindfulness. Jag har hittat några som fungerar bra för mig och som gör det möjligt att klara av mycket arbete.

Bloggen Ledarskap, lärande och kommunikation möjliggör flera infallsvinklar men jag har specifikt valt att titta på mindfulness och ledarskap. Det finns mycket forskning, särskilt neuroforskning, som går i linje med hur mindfulness kopplas till ledarskap. Ledare som klarar av att hålla nere stress samtidigt som de kan fokusera gör det möjligt att lyckas med sina mål. Läs mitt inlägg om neuroledarskap och mindfulness.

Slutligen vill jag tillägga att även om jag själv inte är duktig nog för att lära ut om mindfulness och erbjuda kurser, för den som vill prova på, så är detta något som min närmaste kollega kan. Hon och en utbildad psykoterapeut erbjuder kurser i mindfulness. Här får man en förståelse från grunden och en rad tekniker för att hantera olika utmaningar i vardagen.

Något du vill prova?

27 Apr 2019