Multimodalt lärande - en grund för lärande eller en fluga

Jag har ägnat mycket tid åt multimodalitet i relation till kommunikation och i relation till lärande. Man behöver inte vara särskilt insatt i ämnet modalitet för att upptäcka att det råder viss förvirring inom fältet. Forskare och andra menar olika saker när det pratar eller skriver om multimodalitet. De olika synsätten i sig är välidgt komplexa och det är inte lätt att skapa reda i vad allt står för. Jag ser ingen möjlighet att i ett kort blogg-inlägg försöka reda ut särskilt mycket men jag har ändå som ambition och sortera några aspekter av multimodalitet i relation till lärande. Detta kan knappast göras utan att koppla det till multimodal kommunikation och hur våra sinnen fungerar tillsammans med vår kognition.

För att uttrycka sig enkelt kan man skilja på produktionsmodaliteter och sinnesmodaliteter. Produktionsmodaliteter är de resurser du har till buds när du vill skapa förutsättningar för andras lärande. Genom att kombinera flera resurser samtidigt kan man prata om design för multimodalt lärande. Sinnesmodaliteter är dina mentala resurser i form av sinnesorgan och processandet av den information som kommer via sinnesorganen. Det är väldigt vanligt att vi får information via minst två sinnesorgan samtidigt. Om det leder till lärande kan vi kalla det multimodalt lärande.

Det finns mycket forskning som i någon mening förklarar hur vi kan optimera möjligheterna till lärande och därmed undvika försvårande omständigheter för lärande. Baserat på befintlig forskning har det formulerats ett antal principer för lärande. Dessa har jag skrivit fram i mitt inlägg.

Läs hela inlägget här.

11 Jul 2018