Motivation - en drivkraft för att lyckas

Motivation, tänker många, måste vara en viktig faktor för att lyckas med vissa saker i livet. Forskningen kring motivation har kommit igång relativt sent och efter några decennier står det klart att vi har flera olika sorters motivation. Sammantaget kan man säga att motivation har en inverkan på flera områden i livet och i vissa fall är den en eller två sorters motivation som har störst inverkan.

Läs mer i inlägget.

29 May 2018