Mitt i semestern

Nu när jag har semester är det kanske inte så konstigt att jag tänker på hälsa och återhämtning. Min favoritsyssla som ger mig återhämtning och en känsla av väbefinnande är att ligga i en hängmatta som gungar bara lite lite. Detta har jag fått tillfälle till den senaste veckan.

Andra saker jag har gjort är att skriva lite om hälsa och välbefinnande. I Framgångsbloggen har jag skrivit just om vad det är för faktorer som leder till god hälsa respektive välbefinnanden. Jag ser god hälsa som en form av framgång och de faktorer som leder till god hälsa är framgångsfaktorer. Ett fåtal faktorer har en dokumenterad inverkan på både god hälsa och återkommande välbefinnande. Att känna hopp är en sådan faktor. En annan är emotionell stabilitet.

När jag får tid över passar jag på att läsa. För mig är det ganska avkopplande att läsa om forskning inom områden som inte är mina vanliga. När jag var yngre läste jag ofta populärvetenskapliga böcker om fysik. Nu läser jag forskningsartiklar om biokemi.

Ett område som har intresserat mig i några år och som jag äntligen har fått fördjupa mig i är den inverkan som negativa joner anses ha på vår hälsa och välbefinnande. Efter att har hittat några metastudier kunde jag konstatera att en del antaganden är grundlösa medan andra har goda belägg. Jag kan i alla fall konstatera att varma sommarregn är bra. Jag gillade dem som barn och jag gillar dem som vuxen.

Ett annat område som jag satte tänderna i är kontroversen kring syra-bas-balansen. Vissa förespråkar en basisk föda för att det gör att vi mår bättre. Skeptikerna menar att det inte finns någon forskning som stödjer dessa antaganden. Det spelar ingen roll om vi äter sur eller basisk mat så länge vi äter någorlunda nyttig mat. Efter att ha granskat ett antal metastudier som talar emot antagandena kring basisk föda fann jag en ganska ny artikel som inte bara befäster skeptikernas argument utan även ser visst stöd för basisk kost. Det senare gäller främst människor med svaga njurar.

Förutom att jag mår toppen när jag får ligga en stund varje dag i min hängmatta känner jag också ett stort välbefinnande när jag kan gå forskningens tjänst och slå hål på felaktiga föreställningar om vad som leder till god hälsa.

Hur är det nu egentligen? Är en citron sur eller basisk på en pH-skala?

15 Jul 2019