Mer lek?

Jag kommenterar ett debattinlägg från Lars-Erik Berg. Han föreslår att elever ska leka mer för att lära sig i skolan. Jag håller med men lyfter en del problem

Till inlägget.

10 May 2018