Mål och återkoppling

Mål och återkoppling är två begrepp som nära hänger samman. Jag beskriver denna relation inom kommunikation, inom lärande och inom ledarskap.

Gå till inlägg.

15 May 2018