Lyckat SEO-projekt

Jag har nyligen lyckats få upp två sökord, på mig blogg Framgångsfaktorer, på plats ett. Det rör sig inte om det preferensutfall som uppstår när man själv söker på ett sökord ofta och väljer ett fåtal alternativ ofta utan bygger på Googles officiella siffror.

Sökorden framgångsfaktor och framgångsfaktorer ligger nu på plats ett, eller rättare sagt min sajt dyker upp på plats ett när det görs sökningar på dessa två sökord. Det har tagit mig mindre än ett år så jag har all anledning att känna mig nöjd.

Nu är sökfrekvensen inte jättehög för dessa ord, den är högst för pluralformen, och mitt domännamn råkar vara detsamma. Vissa kan därför anse att utfallet är relativt förväntat. Om man arbetar målinriktat med SEO når man till förstaplatsen med mina förutsättningar men bara för att man har köpt ett domännamn får man inget gratis.

Jag ska nu göra ett experiment för att visa att det är fler faktorer än domännamnet som spelar in. På samma sajt har jag skrivit om femfaktormodellen. Det finns dels en längre text som ingående beskriver och förklarar femfaktormodellen och det finns ett flertal inlägg där jag pratar om någon av personlighetsdragen som ingår i femfaktormodellen. Relevansen för sökordet är med andra ord relativt hög men ordet finns inte i domämnamnet.

I dagsläget ligger sökordet femfaktormodellen för min sajt på plats 13 i genomsnitt enligt Googles statistik. Mitt mål är att inom ett år nå topp tre. Det som är den stora utmaningen för mitt nya mål är att sökordet har många gånger fler sökningar än de två jag nyss har peakat på. Förväntningen är därför att det bör bli märkbart svårare. Jag blir inte avskräkt av detta utan ska anta utmaningen och återkomma.

Följ gärna utvecklingen så är vi fler som får se hur det går. Du som är nyfiken kan ju höra av dig om en tid och fråga hur jag bar mig åt.

30 Mar 2019