Livspusslet och att lyckas

Det pratas mycket om livspusslet och vissa pratar om det som att det går att få ihop. Enligt en färsk intervjustudie från Göteborgs universitet kan vissa inte få ihop det för att de har för många bitar som är väldigt viktiga för dem och lika viktiga. De kan helt enkelt inte välja vad som är viktigast. Att ha denna inställning gör det svårt att helt lyckas vilket leder till en känsla av otillräcklighet.

Jag har bloggat om denna studie i två av mina bloggar då studien relaterar till både framgång och hållbar livsstil.

16 Aug 2018