Leksignaler och lekhandlingar - Ett kommunikationsperspektiv på lek

Om man, som jag ibland gör, väljer att se på lek ur ett kommunikationsperspektiv blir beskrivningen av lek snabbt komplex. Jag har valt att beskriva några få aspekter av lek ur ett kommunikationsperspektiv för att göra det begripligt. Huvudbegreppen är leksignaler och lekhandlingar. Den första sortens kommunikation är till för att andra ska uppfatta att det som pågår är lek. Den andra sortens kommunikation är nödvändig för att leken ska ha ett innehåll och för att leken ska drivas framåt.

Andra aspekter som tas upp är hur vi kommuniceras roller och relationer. Det har också betydelse var vi befinner oss när vi kommunicerar för att andra ska kunna tolka vad som händer.

Läs mitt inlägg om lek ur ett kommunikationsperspektiv för att få en introduktion.

12 Jul 2018