Leksaker, lekredskap, lekobjekt och saker att leka med

Vi tänker oss att en leksak är något som man, vanligtis ett barn, leker med och tycker att det är precis så enkelt. Vissa lekforskare tycker inte att det är så enkelt och föreslår flera begrepp för att skapa en mer nyanserad bild. Två exempel kan vara till hjälp.

En mekanisk leksak från 1930-talet såldes för några år sedan för 5400 kronor på auktion. Den nya ägaren lär ha den stående i en hylla eller ett skåp. Den är och förblir dock en leksak trots att ingen leker med den.

En pinne, ca 25 cm lång, är inte någon leksak men ett barn som hittar den kan använd den i sin lek. Kanske används den som en locktång i en frisörlek eller som dolk i en agentlek.

Den vanliga definitionen att en leksak är något som barn (vuxna) leker med håller inte för något av dessa exempel. Den mekaniska leksaken fortsätter att vara en leksak även när den är ett samlarobjekt medan pinnen aldrig är en leksakt trots att barn leker med den.

De två begrepp som används är därför följande:

En leksak är ett ting som är designat och tillverkat för lek.

Ett lekobjekt är ett ting som ingår i (barns) lek, något som barn leker med.

Vissa lekobjekt är leksaker men långt ifrån alla.

Läs hela inlägget.

 

3 Jul 2018