Leken stärks i förskolans nya läroplan

När man jämför förskolans nuvarande läroplan men den kommande som träder i kraft 1:a juli 2019 är det några saker som tydligt har förändrats. Lek är ett av dessa områden. Det är glädjande för lekforskaren i mig att se att det finns ett starkare stöd för leken i verksamheten och att skrivs fram på ett bra sätt i texten.

I mitt senaste inlägg lyfter jag fram de delar som tydligast är ändrade. Jag kommenterar också vad dessa ändringar kan ha för innebörd.

Läs mer om lekens plats i den nya läroplanen här.

24 Sep 2018