Lek, social kompetens och små barns välbefinnande

I en nylig norsk studie undersöker de relationen mellan faktorerna välbefinnande, lek, social kompetens och motorisk färdighet. De ställer upp två hypoteser och de får den första helt bekräftad och den andra delvis bekräftad. Det är helt klart så att dessa fyra faktorer har en koppling till varandra. Frågan är bara hur stark och vilka slutsatser man kan dra.

Läs inlägget.

3 Jun 2018