Ledarskapets roll för framtidssynen

Från en nylig enkätstudie har jag tittat på de anställdas framtidssyn inom pedagogisk verksamhet och tagit reda på hur den är kopplad till olika aspekter av ledarskapet. Det visar sig att fyra aspekter av 14 har den avgörande betydelsen och att ledarskapet har en relativt stor inverkan på hur de anställda ser på verksamheten och sin anställning.

Nyckelorden är mål och återkoppling.

Gå till inlägget.

29 May 2018