Ledarskapet relaterat till att göra ett bra jobb

Den fjärde delen av min enkätstudie om pedagogiskt ledarskap handlar denna gång om att göra ett bra jobb som anställd och om medarbetaranda. Frågan är om ledarskapet påverkar arbetsinsatsen och medarbetarandan. Båda dessa aspekter bygger på den anställdes egen upplevelse. Det är upplevelsen av att man känner att man gör bra ifrån sig på jobbet. Denna ställs i relation till vad den anställde har för uppfattning om sin chefs ledarskap. Den andra aspekten som handlar om medarbetaranda beskrivs som det man som anställd gör utöver de arbetsuppgifter man formellt har. Det kan röra sig om att hjälpa sina kollegor, göra det trivsamt på arbetsplatsen, se till att uppmärksamma någon som fyller år osv. Medarbetaranda är enligt tidigare forskning bra för trivseln på jobbet och att man gör ett bra arbete.

Resultatet från studien visar att det finns en liten koppling mellan medarbetaranda och arbetsinsatsen samt mellan ledarskapet och medarbetarandan. Den mest påtagliga kopplingen finns mellan ledarskap och arbetsinsatsen. Det är vissa aspekter av ledarskapet som har en inverkan.

Gå till inlägget för att läsa mer.

7 Jun 2018