Ledarskap och konflikthantering - en intervjustudie

Hösten 2015 utförde jag en enkätstudie där jag efterfrågade vilka kommunikationskompetenser en ledare behöver. Jag hade identifierat 29 olika kompetenser. Av ren nyfikenhet tänkte jag att jag kan slänga med något om konflikthantering för att göra det 30 påståenden jämnt. När jag hade samlat in alla drygt 300 svaren visade det sig att två av de 30 kompetenserna värderades högst (det gick inte på statistisk väg att skilja dem åt). Konflikthantering var en av dem.

Från att ha börjat som ren nyfikenhet kände jag nu ett behov av att studera konflikthantering närmare så jag kontaktade hösten 2016 ca 20 personer i ledarpositioner. Av de kontaktade valde 18 att delta i en intervjustudie där jag skulle få svar på hur dessa ledare tänkte kring ledarskap, kommunikation och konflikthantering. Intervjuerna påbörjades i slutet på 2016 och avslutades en bit in i 2017. Jag sammanställde allt under sommaren 2017 med avsikt att publicera det någonstans men det blev liggande. Nu har jag gjort en kort summering och publicerat den på en av mina bloggar.

Gå till inlägget för att läsa mer om studien.

2 Aug 2018