Ledares kommunikationskompetens

För några år sedan genomförde jag en enkätstudie om vilka kommunikationskompetenser som följare, men även ledare, anser är viktiga för ledare att ha. Jag har nu publicerat en sammanfattning av studien för allmänheten att ta del av.

Gå till inlägg.

17 May 2018