Kunskapsdelning i en Community of Practice

Jag har studerat flera mindre organisationer. Det jag främst har tittat på är hur de kommunicerar, hur de delar kunskaper och deras ledarskap. Vissa av dessa organisationer består av en profession. Det kan vara lärare, bibliotekarier, mäklare eller programmerare. En grupp av lärare har liknande utbildning, liknande erfarenheter och ingår i ett lärarkollegium. Detta är ett exempel på en Community of Practice, en kunskapsgemenskap, där alla har liknande kunskaper. I de fall någon har mer kunskaper om något kan de dela med sig inom gemenskapen. Det är fördelaktigt för individerna som får ny kunskap och för gruppen i sin helhet som blir mer kompetent och mindre sårbar för att någon ska bli långtidssjukskriven eller byta jobb.

En av de organisationer jag har studerat som jag har funnit mest intressant är en mindre mäklarfirma bestående av bostadsmäklare som i sin helhet ugör en Community of Practice. Det jag har tittat närmare på är hur de delar kunskaper inom organisationen. Det gynnar inta bara den enskilda organisationen utan vi kan alla ta lärdom av detta arbetssätt.

Gå till inlägget.

3 Jun 2018