Köttberget som både växer och krymper

Med jämna mellanrum kollar jag på statistik över hur mycket djur som slaktas årligen i Sverige, I EU och i världen för att vi människor ska kunna konsumera kött. De mängder kadaver det blir på ett år är så offantligt stora att vi inte kan greppa det. Bara i Sverige under en dag måste djur som tillsammans vägen 2 100 ton slaktas för att vi ska kunna konsumera vår genomsnittliga mängd kött. Föreställ dig då hur många ton slaktade djur det blir globalt. OECD har försett oss med siffror och jag har ställt samman detta i ett inlägg.

Gå vidare till inlägget.

10 Jun 2018